Kapitalskyddade
strukturerade placeringar

Ett tryggt och enkelt sätt att placera

Söker du en trygg placering med lite högre avkastningspotential än ett inlåningskonto eller ett kapitalskydd vid en orolig börs?

En kapitalskyddad strukturerad placering är en placeringsform där du som investerare har möjligheter att få en bättre avkastning än att placera pengar på ett traditionellt inlåningskonto i banken.

Kapitalskyddet i en kapitalskyddad strukturerad placering innebär att emittenten åtar sig att betala tillbaka det nominella beloppet på den ordinarie återbetalningsdagen. Du kan också placera till en överkurs. Då får du möjlighet till en högre avkastning men riskerar då överkursen.

  • Skriv ut
  • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Kundservice Privat
0752-48 45 42

Boka möte Kontaktinformation
 

Aktieindexobligation - en strukturerad produkt

Så fungerar det
Bilden ovan visar ett exempel där en investering i en kapitalskyddad strukturerad placering resulterat i en positiv avkastning från starttillfället fram till ordinarie återbetalningsdagen. Obligationsdelens (de mörkblå staplarna) framtida värde är känd i förväg men utvecklingen för optionsdelen (de ljusblå) är osäker. I ovanstående exempel har värdet på optionsdelen ökat fram till förfallodagen jämfört med vid starttillfället, vilket ger en positiv avkastning på placeringen. Även vid en dålig utveckling på optionsdelens värde får investeraren som lägst tillbaka obligationsdelen på den ordinarie återbetalningsdagen, som då uppgår till nominellt belopp.

Överkurs
Som vi berättade tidigare kan en kapitalskyddad strukturerad placering även tecknas till överkurs. Normalt är överkursen 10% av nominellt belopp, det vill säga du kan teckna dig för till exempel 11.000 kronor varav överkurs är 1.000 kronor. Det är således 1.000 kronor du riskerar på grund av överkursen.

Återbetalning
Utgivare (emittent) av våra kapitalskyddade strukturerade placeringar är Danske Bank. Det betyder att du som innehavare av en kapitalskyddad strukturerad placering har en kreditrisk på Danske Bank. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Danske Bank kan återbetala detta på förfallodagen.

Försäljning
Du kan sälja din kapitalskyddade strukturerad placering när som helst. Är kapitalskyddet viktigt skall den kapitalskyddade strukturerade placeringen behållas under hela löptiden eftersom kapitalskyddet gäller först vid löptidens slut. Priserna på andrahandsmarknaden kan såväl överstiga som understiga det nominella beloppet. Om du har frågor inför en försäljning rekommenderar vi dig att kontakta ditt lokala bankkontor eller rådgivare.

Gå vidare

Investeringsprofil
Du skapar och ändrar din investeringsprofil via ett möte med din rådgivare eller genom att kontakta Kundservice för ytterligare information.

Läs mer om investeringsprofil
Fondandelsfonder
Med fondandelsfonder sätter du några av Sveriges bästa förvaltare i arbete med att välja och bevaka fonder åt dig.​

Hitta rätt placering
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider