Investeringsprofil

Din investeringsprofil styr valet av dina placeringar och är också utgångspunkten för vår rådgivning. I din investeringsprofil tittar vi på fem saker: din erfarenhet, din ekonomiska ställning, ditt mål med placeringen, ditt tidsperspektiv och den risk du kan tänka dig ta för att få möjlighet till högre avkastning.

Boka möte
Du skapar och ändrar din investeringsprofil via ett möte med din rådgivare eller genom att kontakta Kundservice för ytterligare information.

Boka ett möte​
 

Frågor att ta ställning till

För att ta ställning till din erfarenhet svarar du på följande två frågor:

  • Hur länge har du handlat med värdepapper?
  • Hur ofta handlar du med värdepapper?

Omfattande eller begränsad erfarenhet av placeringar
Kom ihåg att "hur länge" inte är samma sak som "hur ofta". Du kan ha stor erfarenhet om du till exempel kontinuerligt placerar eller dagligen följer den ekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna. Om du har begränsad erfarenhet av placeringar rekommenderar vi att du börjar med tryggare placeringar med en lägre andel aktier. ​

Gå vidare

Fondandelsfonder
Med fondandelsfonder sätter du några av Sveriges bästa förvaltare i arbete med att välja och bevaka fonder åt dig.​

Hitta rätt placering
Handla med aktier och fonder
Här kan du beställa

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider