Investeringsprofil

Din investeringsprofil styr valet av dina placeringar och är också utgångspunkten för vår rådgivning. I din investeringsprofil tittar vi på fem saker: din erfarenhet, din ekonomiska ställning, ditt mål med placeringen, ditt tidsperspektiv och den risk du kan tänka dig ta för att få möjlighet till högre avkastning.

Boka möte
Du skapar och ändrar din investeringsprofil via ett möte med din rådgivare eller genom att kontakta Kundservice för ytterligare information.

Boka ett möte​
 

Frågor att ta ställning till

För att ta ställning till din ekonomiska ställning svarar du på följande två frågor:

  • Hur mycket pengar har du och hur mycket vill du placera?
  • Är summan tillräckligt stor för att täcka de kostnader som uppkommer? 

Dina tillgångar kan bestå av pensionssparande, placeringar i värdepapper, tillgångar i hemmet eller pengar på ett sparkonto. När du bestämt dig för hur mycket du vill placera behöver du överväga hur många olika typer av värdepapper du ska köpa.

Gå vidare

Fondandelsfonder
Med fondandelsfonder sätter du några av Sveriges bästa förvaltare i arbete med att välja och bevaka fonder åt dig.​

Hitta rätt placering
Handla med aktier och fonder
Här kan du beställa

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider