Investeringsprofil

Din investeringsprofil styr valet av dina placeringar och är också utgångspunkten för vår rådgivning. I din investeringsprofil tittar vi på fem saker: din erfarenhet, din ekonomiska ställning, ditt mål med placeringen, ditt tidsperspektiv och den risk du kan tänka dig ta för att få möjlighet till högre avkastning.

Boka möte
Du skapar och ändrar din investeringsprofil via ett möte med din rådgivare eller genom att kontakta Kundservice för ytterligare information.

Boka ett möte​
 

Frågor att ta ställning till

När tror du att du vill ta hem den eventuella vinsten från din placering? När du har svarat på den frågan vet du ditt tidsperspektiv.   

Tidsperspektiv och fördelning mellan aktier och andra värdepapper 
Tidsperspektivet är nära sammanbundet med fördelningen av aktier och andra värdepapper. Om du har ett kort tidsperspektiv bör du placera i tryggare värdepapper, till exempel räntepapper, som har en stabilare värdeutveckling. 

Överväg ditt tidsperspektiv regelbundet
Det är klokt att se över sitt tidsperspektiv med jämna mellanrum. När du närmar dig den tidpunkt då du skulle vilja ta hem en eventuell vinst bör du titta över fördelningen i din portfölj. Behöver du ta ut kapitalet inom ett par års tid är det ofta en god idé att byta en del av dina aktier mot räntepapper.

Gå vidare

Fondandelsfonder
Med fondandelsfonder sätter du några av Sveriges bästa förvaltare i arbete med att välja och bevaka fonder åt dig.​

Hitta rätt placering
Handla med aktier och fonder
Här kan du beställa

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider