Investeringsprofil

Din investeringsprofil styr valet av dina placeringar och är också utgångspunkten för vår rådgivning. I din investeringsprofil tittar vi på fem saker: din erfarenhet, din ekonomiska ställning, ditt mål med placeringen, ditt tidsperspektiv och den risk du kan tänka dig ta för att få möjlighet till högre avkastning.

Boka möte
Du skapar och ändrar din investeringsprofil via ett möte med din rådgivare eller genom att kontakta Kundservice för ytterligare information.

Boka ett möte​
 

Frågor att ta ställning till

Som bekant ökar en högre risk möjligheten till högre avkastning medan en tryggare placering endast möjliggör en lägre. Överväg följande fråga:

  • Vilken risk är du beredd att ta för att möjliggöra en högre avkastning? 


Andelen aktier ska matcha din riskprofil
Vi rekommenderar att andelen aktier i din portfölj matchar din riskprofil. Vill du ha möjlighet till högre avkastning bör du ha en stor andel aktier. Hos oss väljer du en av följande riskprofiler:

  • Mycket hög
  • Hög
  • Medel
  • Låg
  • Mycket låg
  • Ingen risk


Grunda dina beslut på din ekonomiska ställning
Att bedöma risker kan göras på flera olika sätt. Därför är det viktigt att du grundar ditt beslut på din egen situation. Vi kan rekommendera dig olika placeringar men det yttersta beslutet att köpa eller sälja är ditt. Det här betyder att det är du som står för risken för varierande aktie- och värdepapperspriser.

Gå vidare

Fondandelsfonder
Med fondandelsfonder sätter du några av Sveriges bästa förvaltare i arbete med att välja och bevaka fonder åt dig.​

Hitta rätt placering
Handla med aktier och fonder
Här kan du beställa

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider