Beställ Sparkonto Barn
Är du kund i banken?
Har du ett kontopaket i banken?
Sparkonto Barn
  1. Sparkonto Barn är för personer mellan 0 och 18 år. Eftersom kontohavaren ej är myndig går kontot inte att beställa via hemsidan.

    Vårdnadshavare öppnar ett Sparkonto Barn genom att kontakta kundservice på telefonnummer 0752-48 45 42.

    Kontakta Kundservice på telefonnummer 0752-48 45 42 för att beställa ett Sparkonto Barn

Beställ Danske Direkt
  1. För att kunna beställa Sparkonto Barn behöver du vara kund i banken samt ha ett av våra kontopaket.

    Danske Direkt är ett kontopaket som innehåller konto, bank- och kreditkort, internetbank och internetdepå. Du får kvalificerad rådgivning via internet och telefon, även på kvällar och helger.

    Beställ Danske Direkt