Insättningsgaranti och
investerarskydd

Sidan uppdaterad 2016-07-01

Insättning på konto
Dina pengar skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande 100 000 euro per insättare.

Insättningsgaranti gäller för flertalet privatpersoner, företag och andra juridiska personer. Om kontot är öppnat i två eller flera personers namn räknas varje person för sig.

Du har rätt till avtalad ränta fram till betalningsinställelse/konkurs om det maximala ersättningsbeloppet inte överskrids.

Följande insättare - eller utländska motsvarigheter - kan inte få ersättning enligt garantin: en bank, ett kreditmarknadsföretag, ett värdepappersbolag, ett försäkringsföretag, ett återförsäljningsföretag, en understödsförening, ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond, en pensionsfond, ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet eller en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Värdepapper i depå, fonddepå eller på VP-konto
Du har äganderätt till dina värdepapper och kan därför göra anspråk på dem vid bankens eventuella konkurs, d v s dina värdepapper delas ut till dig ograverat vid bankens konkurs. Skulle det av något skäl vara så att dina värdepapper har blandats med bankens (men bara då) träder det danska investerarskyddet in, där du kan få ersättning med upp till 20 000 €. Detta är dock ett osannolikt scenario med tanke på vår banks rutiner. Med all sannolikhet får du ut hela ditt innehav av värdepapper ograverat vid en konkurs.

Utbetalning av ersättning från Garantifonden
Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret.

Mer information
För mer information om Garantifonden kan du läsa mer på www.garantifonden.dk.

Gå vidare

Hitta rätt sparkonto
Här finns en sammanställning av våra sparkonton så att du kan se vilket som passar dig bäst.

Hitta rätt sparkonto
Beställ sparkonto
Här kan du beställa något av våra sparkonton.

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider