Balco Group AB

Balco Group AB

Inbjudan till teckn​ing av aktier i
Ambea AB

 

Teckningsperiod:
22 maj – 5 juni kl. 15.00

Översikt

Inbjudan till förvärv av aktier i Balco Group AB

Anmälan om förvärv av aktier 27 september till 4 oktober 2017 klockan 15.00

Investerare inbjuds härmed att i enlighet med villkoren angivna i föreliggande prospekt att förvärva aktier i Balco Group AB. Erbjudandepriset per aktie har fastställts till 56 kronor.

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utlandet.

För övriga frågor hänvisas till föreliggande prospekt, upprättat av styrelsen för Balco Group AB.

Inbjudan till förvärv i Balco Group AB
Invitation to acquire shares in Balco Group AB
Pressmeddelande 26 september 2017
Press release 26 September, 2017
Allmänhetens anmälningssedel för teckning av aktier i Balco Group AB

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider