Kapitalskyddade
strukturerade placeringar

Ett tryggt och enkelt sätt att placera

Söker du en trygg placering med lite högre avkastningspotential än ett inlåningskonto eller ett kapitalskydd vid en orolig börs?

En kapitalskyddad strukturerad placering är en placeringsform där du som investerare har möjligheter att få en bättre avkastning än att placera pengar på ett traditionellt inlåningskonto i banken.

Kapitalskyddet i en kapitalskyddad strukturerad placering innebär att emittenten åtar sig att betala tillbaka det nominella beloppet på den ordinarie återbetalningsdagen. Du kan också placera till en överkurs. Då får du möjlighet till en högre avkastning men riskerar då överkursen.

  • Skriv ut
  • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Kundservice Privat
0752-48 45 42

Boka möte Kontaktinformation
 

Hur fungerar en kapitalskyddad strukturerad placering i praktiken?
En kapitalskyddad strukturerad placering består av två delar; en obligation och en option. Obligationen är den del som skyddar ditt kapital då marknaden går ner. Obligationens uppgift är att emittenten ska återbetala det nominella beloppet på den ordinarie återbetalningsdagen.

Optionsdelen av den kapitalskyddade strukturerad placering är den del av placeringen som styr vilken typ av marknad placeringens eventuella avkastning är kopplad till och hur hög en eventuell avkastning blir. Om optionsdelen är investerad i ett aktieindex kallas det strukturerad placering. Om optionsdelen istället är investerad i ett råvaruindex är det en råvaruobligation.

Villkoren, samt risken, för en kapitalskyddad strukturerad placering styrs av villkoren för obligationen och villkoren för optionen. Dessa kan du läsa om i tillhörande broschyr och respektive obligationslåns fullständiga villkor återfinns i grundprospektet för Danske Banks svenska MTN-program med respektive obligationslåns slutliga villkor.

Läs mer om villkorLäs mer om placeringen

Gå vidare

Investeringsprofil
Du skapar och ändrar din investeringsprofil via ett möte med din rådgivare eller genom att kontakta Kundservice för ytterligare information.

Läs mer om investeringsprofil
Fondandelsfonder
Med fondandelsfonder sätter du några av Sveriges bästa förvaltare i arbete med att välja och bevaka fonder åt dig.​

Hitta rätt placering
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider